Shluková analýza podobnosti

Shluková analýza – Kateřina Spohnerová

Abstract: Shluková analýza patří mezi velmi atraktivní vícerozměrné statistické metody. Hlavním cílem shlukové analýzy je jednak seskupit jedince do skupin na základě jejich podobností a rozdílností a dále také zhustit informace o
theses.cz/id/lmxnjv/?furl=/id/lmxnjv/;lang=en

Klasické a současné...ve shlukové analýze - Digitální...

Článek se zaměřuje na vývoj vybraných postupů ve shlukové analýze. Jde o nedávno navržené míry podobnosti pro objekty charakterizované nominálními proměnnými, vývoj algoritmů pro k-shlukování a vývoj metod pro shlukování v.
invenio.nusl.cz/record/166056

INNET - Schválené projekty

Výsledek shlukové analýzy bude závislý na zvoleném počtu indikátorů regionálních disparit, na zvoleném vyjádření podobnosti a na použitém způsobu shlukování. 15.Řezanková, H. Shluková analýza dat.
innet.vsb.cz/cs/uni/veda-a-vyzkum/sgs/2012/detaily?detail=19713

Metody Sloužící KE Klasifikaci  Shluková (Cluster) Analýza A Diskriminační

typy proměnných ve shlukové analýze -není zapotřebí mít proměnné z vícerozměrného normálního rozdělení, dle typu proměnných volíme typ měření vzdáleností ( podobností ) hierarchická shluková analýza -aglomerativní přístup
samba.fsv.cuni.cz/~soukup/JSB029/prednasky/shlukovaana/SHLUKOVA

Uchazečům

Shluková (clusterová) analýza a vytváření dendrogramů: 1. clusterová analýza kompozitní shluková analýza – možnost spojení různých datových setů do jedné konsenzuální shlukové analýzy , výpočet globální podobnosti .
vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/software

Vícerozměrná analýza

Shlukovou analýzu můžeme použít v případech, kdy jsou proměnné stejného typu. Speciální míry vzdálenosti (resp. podobnosti ) existují pro diskrétní číselné proměnné a pro proměnné binární Při hierarchické shlukové analýze se počítá
iastat.vse.cz/vicerozmer_anal.html

Information package amp; Course catalogue

ke klasifikaci a diskriminaci dat: faktorová analýza identifikuje skupiny znaků a jejich zátěží, které vysvětlují celkové chování, zatímco shluková analýza hledá skupiny, shluky uvnitř dat a odhalí podobnosti a rozdíly mezi objekty.
ects.upce.cz/fakulty/FCH/KALCH/C013A?lang=cs

Microsoft PowerPoint - Shluková _analýza2003.ppt

analýza je postup formulovaný jako analýzy . Sntl, Praha 1985. pro statistickou analýzu (1) matice podobností objektů o rozsahu ry podobnosti , nepodobnosti a vzd ry podobnosti pro kvantitativn
nb.vse.cz/~rezanka/Shlukova_analyza2003.pdf

Univerzita Karlova v Praze

Klíčová slova: automatická sumarizace, shluková analýza , sumarizace textu, extrakt, podrobeny postupně testům na (námi zvolenou) podobnost s již existujícími shluky. Výstupem shlukové analýzy jsou tzv. a provádí shlukovou analýzu dat.
mff.bajecni.cz/thesis/Karel.Vandas.thesis.TOTAL.pdf

Microsoft PowerPoint - Shluková _analýza2007.ppt

Shluková Analýza Kategoriálních DAT Metody shlukové analýzy Měření podobnosti u dichotomických dat Speciální míry pro hierarchickou shlukovou analýzu , resp. Míra věrohodnostního typu ve dvoukrokové shlukové analýze (SPSS)
nb.vse.cz/~rezanka/Shlukova_analyza2007.pdf